Beroepsvereniging Zhong

Zhong

Acupunctuur Hollands Kroon is lid van de Zhong (Beroepsvereniging voor Acupunctuur). Dit is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland.

De leden hebben een Westers medische opleiding genoten op minstens hbo-niveau en een door de vereniging erkende acupunctuuropleiding met succes afgerond.

Kwaliteit van de acupuncturist

De Zhong staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de vereniging worden gedragsregels betreffende ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling. Tevens verplicht de vereniging haar leden tot het volgen van jaarlijkse bijscholingsdagen. De meeste verzekeringen vergoeden behandelingen, uitgevoerd door een acupuncturist die lid is.